امروز یك فایل خیلی مفید با عنوان تحقق در مورد زمین شناسی جنوب شهرستان اهر برای دوستان قرار دادم
برای دوستان علاقمند به معدن و اكتشاف بسیار مفید است.

دانلود فایل

                                    زمین شناسی